Privatumo politika

orenus.lt vertina ir saugo klientų privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją apie orenus.lt nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą.
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

 

1. Kas yra šis dokumentas?

1.1 Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto svetaine orenus.lt (toliau – Svetainė) bei elektronine klientų valdymo savitarna https://orenus.hannacrm.eu.
1.2 Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką tam, kad suprastumėte, kokią praktiką taikome tvarkydami Jūsų asmens duomenis. Perskaitę šį dokumentą, Jūs sužinosite, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės.
1.3 Jei naudojatės Svetaine, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Jūs neturite teisės naudotis Svetaine.
1.4 Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra vardas, pavardė, gimimo data, pašto ar el. pašto adresas, buvimo vietos duomenys, gyvenamoji vieta ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės, telefono numeris, IP adresas, klientams sudarytos sutartys ir sąskaitos, atlikti užsakymai, registruoto naudotojo prisijungimo prie Svetainės vardas bei slaptažodis (slaptažodis yra šifruojamas ir kurį žino tik to slaptažodžio savininkas – Registruotas Naudotojas), registruojantis per Facebook, mes renkame jūsų viešo profilio informaciją (vardą, pavardę, lytį, profilio nuotrauką ir elektroninio pašto adresą) ir kt.
1.5 Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti Svetainėje.

 

2. Kas mes?

2.1 Svetainę orenus.lt tvarko ir administruoja UAB „Orenus“ (toliau – mes) bei trečia šalis, kuri yra mums sukūrusi elektroninę verslo valdymo sistemą – klientų savitarną (toliau – Savitarna) – mūsų klientų sąskaitoms valdyti. Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas (toliau – Duomenų valdytojai). Elektroninių sistemų duomenų valdytojai/tvarkytojai sudaro šie juridiniai asmenys:
a) UAB „Orenus“
Įmonės kodas: 304405390
PVM mokėtojo kodas: LT100011819812
Juridinis įmonės adresas: Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius
El. pašto adresas: info@orenus.lt
Tinklalapis: https://www.orenus.lt
Bankas: Luminor Bank AB
Atsiskaitomoji sąskaita: LT244010051003724085
b) UAB „Ateities IT“
Įmonės kodas: 303336094
PVM mokėtojo kodas: LT100008693419
Mokslininkų g. 2a, LT-08412 Vilnius
Klientams skirta savitarna: https://orenus.hannacrm.eu

 

3. Sąvokos

3.1.1 orenus.lt – internetinė svetainė arba tinklalapis (toliau Svetainė) yra pasiekiama internetiniu adresu: www.orenus.lt.
3.1.2 orenus.lt internetinio adreso vardas priklauso Lietuvos Respublikoje įsteigtai uždarajai akcinei bendrovei UAB „Orenus“.
3.1.3 Registruotas naudotojas – bet kuris prisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo).
3.1.4 Naudotojas – bet kuris neprisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo), kuris naršo Svetainėje neprisiregistravęs.
3.1.5 Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai; 5) visų aukščiau nurodytų jau prisiregistravusių prie Svetainės asmenų, kurie Svetainėje atliko prekių pirkimą pasinaudoję internetine bankininkyste, kai lėšos už sumokėtą prekę buvo nurašytos iš Pirkėjo bankinės sąskaitos ir gautos į UAB „Orenus“ bankinę sąskaitą.
3.1.6 Pardavėjas – UAB „Orenus“.
3.1.7 Prekės / Paslaugos – orenus.lt Svetainėje siūlomos prekės ir paslaugos, kurios gali būti nuolatos atnaujinamos, papildomos ar keičiamos Svetainėje, ir visada sąvoka Prekė / Paslauga apims visas tokias prekes ir paslaugas, nurodytas Svetainėje.
3.1.8 Paskyra – informacinėje sistemoje https://orenus.hannacrm.eu Registruoto naudotojo registravimo rezultatas. Kiekviena paskyra yra unikali.
3.1.9 Partneriai (arba trečia šalis) – yra laikomi tokie juridiniai asmenys, su kuriais orenus.lt bendradarbiauja teikdama paslaugas Svetainėje ir Savitarnoje.
3.1.10 Slapukas – Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos įrašai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia slapukai, galite rasti interneto svetainėje https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
3.1.11 Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje Naudotojo asmeniniame kompiuteryje ar kitame elektroniniame įrenginyje, jeigu toks įrenginys palaiko tą funkciją.
3.1.12 Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
3.1.13 Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, įskaitant Partnerius.
3.1.14 Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės naudotojų asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.
3.1.15 IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.
3.1.16 Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo.
3.1.17 Duomenų valdytojas – tai subjektas, kuris nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
3.1.18 Duomenų tvarkytojas – tai subjektas, kuris asmens duomenis tvarko duomenų valdytojo vardu, vadovaudamasis pastarojo nurodymais.
3.1.19 Duomenų subjektas – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įmonė. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą ir/ar lankantis, naudojant, naršant Įmonės interneto svetainėje www.orenus.lt. Įmonė užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.
3.1.20 Savitarna – elektroninė klientų/verslo valdymo sistema.
3.1.21 Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.
3.1.22 Vidaus administravimas – veikla, kuria užtikrinamas duomenų valdytojo savarankiškas funkcionavimas.

 

4. Bendra informacija

4.1.1 UAB „Orenus“ pasilieka teisę bet kuriuo metu šias Taisykles keisti, todėl kaskart naudodamiesi šia Svetaine, turite iš naujo jas perskaityti. Naudodamiesi orenus.lt Svetaine ir klientų Savitarna teikiamomis paslaugomis Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių.
4.1.2 Svetainės privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Naudotojui naudojantis Svetaine, bei užsakant Svetainėje teikiamas prekes ir paslaugas.
4.1.3 Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai orenus.lt gauna Asmens duomenis dėl to, kad Naudotojas užsisako ir (arba) įgyja per Svetainę prekes ar paslaugas. Naudotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad jiems užsisakius prekes ar paslaugas, kurias teikia orenus.lt, jų Asmens duomenų apsaugai papildomai gali būti taikomos Partnerių Privatumo politikos, už kurias orenus.lt neatsako. Taip pat orenus.lt norėtų atkreipti dėmesį, kad Svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad orenus.lt nėra atsakinga už jų interneto tinklalapių turinį ir/ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant kokią nors informaciją apie save, Naudotojas turėtų susipažinti su jų atitinkamo interneto tinklalapio taisyklėmis, jų privatumo politika ir kitais jų dokumentais.
4.1.4 Asmenys, norintys registruotis Svetainėje, privalo pateikti savo elektroninį paštą, sugalvotą Naudotojo vardą bei slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriamas Registruoto Naudotojo profilis. Registruotas Naudotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti arba ištrinti savo profilį. Asmenys, norintys registruotis Svetainėje, privalo pateikti savo elektroninį paštą, sugalvotą Naudotojo vardą bei slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriamas Registruoto Naudotojo profilis. Registruotas Naudotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti arba ištrinti savo profilį.
4.1.5 Ši Privatumo politika yra paremta Europos Sąjungos bendruoju asmens duomenų reglamentu Nr. 2016/679 (toliau – Reglamentas), o taip pat kitais taikytinais duomenų apsaugos teisės aktais, todėl joje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.
4.1.6 Mes patvirtiname, kad www.orenus.lt svetainės Naudotojų duomenys yra renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Mes taip pat taikome visos protingas technines ir administracines priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
4.1.7 Atidžiai perskaitykite šį dokumentą, nes kiekvieną kartą lankydamiesi www.orenus.lt interneto svetainėje, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, mes apgailestaudami prašome nesilankyti mūsų svetainėje ir nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.
4.1.8 Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais tikslais.

 

5. Kokią informaciją renkame?

Mes galime rinkti, saugoti ir naudoti žemiau nurodytų rūšių informaciją:
5.1.1 vardas;
5.1.2 pavardė;
5.1.3 gimimo data;
5.1.4 pašto ar el. pašto adresas;
5.1.5 gyvenamoji vieta;
5.1.6 telefono numeris;
5.1.7 IP adresas – informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių);
5.1.8 atlikti užsakymai – informaciją, susijusią su prekių ir (ar) paslaugų užsakymu ir teikimu, sudaryta sutartimi (užsakymo duomenys, informacija apie užsakovą, sutarties vertė, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.). Informaciją, susijusią su mokėjimais, apskaita ir atsiskaitymų kontrole, įsiskolinimo valdymu bei skolų išieškojimu (užsakymo duomenys, sąskaitose esanti informacija, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.);
5.1.9 klientų skundai;
5.1.10 Registruoto Naudotojo prisijungimo prie Svetainės vardas bei slaptažodis (slaptažodis yra šifruojamas ir kurį žino tik to slaptažodžio savininkas – Registruotas Naudotojas), registruojantis per Facebook, mes renkame jūsų viešo profilio informaciją (vardą, pavardę, lytį, profilio nuotrauką ir elektroninio pašto adresą) ir kt.;
5.1.11 informaciją, kurią Jūs suteikiate mums tikslu prenumeruoti mūsų interneto svetainės paslaugas, pranešimus el. paštu ir/arba naujienlaiškius;
5.1.12 Bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums. Bet kokią kitą informaciją, kurią Lankytojas gali pateikti Bendrovei bet kuriuo metu, naudodamasis Bendrovės Svetaine, teikiamomis paslaugomis ar bendraudami su Įmonių grupės atstovais.

 

6. Kaip naudojame jūsų informaciją?

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:
6.1.1 užregistruoti jus tam, kad galėtumėte naudotis mūsų teikiama internetinio pirkimo paslauga bei tam, kad Bendrovė suteiktų Registruotam naudotojui ir Naudotojui galimybę naudotis Bendrovės Svetaine ir teikiamomis paslaugomis;
6.1.2 tiesioginės rinkodaros tikslu – bendrovės naujienų, pasiūlymų, akcijų, pranešimų apie vykstančius / vyksiančius renginius ir kitos su Bendrovės teikiamomis paslaugomis susijusios informacijos siuntimui elektroniniu paštu ar kitomis Registruoto naudotojo ir Naudotojo nurodytomis priemonėmis. Ši informacija siunčiama, kai Registruotas naudotojas ir Naudotojas išreiškia atskirą sutikimą pažymėdamas varnele atitinkamą laukelį. Registruotas naudotojas ir Naudotojas gali bet kuriuo metu atsisakyti tokių naujienų ir informacijos, pranešdami Bendrovei elektroniniu paštu arba paspausdami interaktyvią nuorodą gauto pranešimo apačioje dėl pageidavimo ateityje negauti tiesioginės rinkodaros pranešimų;
6.1.3 parengti, sudaryti ir vykdyti pirkimo ar paslaugų teikimo sutartį. Bendrovė tvarko Jūsų̨ duomenis, nes tai būtina tam, kad galėtume su jumis sudaryti paslaugų teikimo sutartį;
6.1.4 klientų, tiekėjų, rangovų asmens duomenys – paslaugų ir kitų sutarčių sudarymo bei vykdymo tikslu;
6.1.5 vykdyti klientų aptarnavimą̨. Bendrovė turi teisėtą̨ interesą̨ atsakyti į klientų prašymus ar klausimus, pateiktus įvairiais ryšių̨ kanalais;
6.1.6 interneto svetainei administruoti;
6.1.7 Jūsų naršymo patirčiai gerinti, pritaikydami šią interneto svetainę asmeniniams poreikiams;
6.1.8 mes neprašome pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją. Tuo atveju, jeigu Jūs naudojantis Svetaine, ar kitu būdu (raštu, e. paštu, telefonu) mums pateiktumėte šiuos duomenis, bus laikoma, kad šie duomenys buvo pateikti Jūsų sutikimu. Atitinkamai, mes šiuos Jūsų duomenis tvarkysime kartu su kitais Jūsų duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Privatumo politikos 5-ame punkte nurodytais būdais.

 

7. Kiek laiko saugomi Jūsų duomenis?

7.1 Orenus.lt saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga orenus.lt teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. Teikiant elektroninių ryšių paslaugas, orenus.lt ir Partneriai (trečios šalys) tvarko srauto duomenis tik tiek, kiek reikalinga užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

 

8. Duomenų subjektų teisės

8.1 Duomenų subjektas turi teisę:
8.1.1 žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą;
8.1.2 susipažinti su savo asmens duomenimis kaip jie yra tvarkomi;
8.1.3 reikalauti ištaisyti netikslius duomenis;
8.1.4 pateikti skundą Priežiūros institucijai.
8.2 Įmonė privalo visais atvejais, kai iš duomenų subjekto renkami asmens duomenys (išskyrus kai Duomenų subjektas šią informaciją turi) suteikti Duomenų subjektui šią informaciją:
8.2.1 savo pavadinimą, juridinio asmens kodą ir buveinę;
8.2.2 asmens duomenų tvarkymo tikslus ir teisinį pagrindą;
8.2.3 duomenų saugojimo laikotarpį ar kriterijus pagal kuriuos duomenys yra saugomi;
8.2.4 duomenų subjekto teisėmis susipažinti su asmens duomenimis ir teisę ištaisyti, patikslinti netikslius duomenis;
8.2.5 kitą papildomą informaciją, kuri reikalinga, kad būtų užtikrintas teisingas asmens duomenų tvarkymas, nepažeidžiant Duomenų subjekto teisių.
8.3 Įmonė užtikrina, kad įgyvendinant savo teisę į duomenų perkeliamumą, Duomenų subjektui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, būtų pateikti tik tie duomenys, kurie tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu, jei jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.
8.4 Įmonė privalo sudaryti Duomenų subjektui sąlygas įgyvendinti Taisyklėse nurodytas teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
8.5 Kad būtų apsaugotas Jūsų privatumas ir saugumas, turime teisę imtis priimtinų priemonių, kad prieš pateikdami jums prašomą informaciją apie asmens duomenis, patikrintume jūsų tapatybę.
8.6 Jei nebenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite rašyti elektroninį laišką adresu info@orenus.lt ir nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą, jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.
8.7 Pagal Jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas jūsų asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.
8.8 Duomenų valdytojas, gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.
8.9 Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
8.10 Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu el. paštu info@orenus.lt.

 

9. Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse

9.1 Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

 

10. Slapukai (angl. cookies)

10.1 Bendrovė, siekdama padaryti Naudotojo naudojimąsi Svetaine greitesnį ir patogesnį, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į Naudotojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją Bendrovė naudoja Naudotojui atpažinti bei Svetainės lankomumo statistikai stebėti. Slapukus naudoja dauguma interneto svetainių, nes jie yra viena iš daugybės priemonių, kurios padeda pritaikyti interneto turinį prie naudotojų poreikių. Slapukai leidžia interneto svetainėms teikti prie naudotojų poreikių pritaikytas paslaugas (pavyzdžiui, įsimenant prisijungimo duomenis, išlaikant pirkinius pirkinių krepšelyje arba rodant tik konkretų naudotoją dominantį turinį).
10.2 Naršydami orenus.lt interneto svetainėje sutinkate su slapukų įrašymu į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Informaciją, kaip tą padaryti, galite rasti naršyklių pagalbos puslapiuose: http://www.aboutcookies.org.uk/managing-cookies.
10.3 Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:
10.3.1 kad užtikrintume Svetainės funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis Svetainės įasmeninimu);
10.3.2 kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;
10.3.3 paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei;
10.3.4 tiksliniam rinkodaros orientavimui.
10.4 Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie Jus kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine apjungti su Jūsų pateiktais asmens duomenimis).
10.5 Mūsų Svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.
10.6 Mes naudojame Google Analytics naudojimuisi šia interneto svetaine analizuoti. Google Analytics generuoja statistinę ir kitą informaciją apie naudojimąsi svetaine panaudodama slapukus, kurie laikomi vartotojų kompiuteriuose. Generuojama su mūsų interneto svetaine susijusi informacija yra naudojama kurti ataskaitas apie naudojimąsi šia interneto svetaine. Šią informaciją laikys Google.
10.7 Slapukų tipai
10.7.1 Būtinieji slapukai: tokie slapukai yra būtini tam, kad galėtumėte žvalgytis po interneto svetainę ir naudotis jos funkcijomis, tokiomis kaip prieiga prie saugių interneto svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtų būti jūsų pageidaujamos paslaugos, pavyzdžiui, pirkimo internetu.
10.7.2 Veikimą gerinantys slapukai: šie slapukai renka informaciją apie tai, kai naudotojai naudojasi tam tikra interneto svetaine, pavyzdžiui, kurie puslapiai lankomi dažniausiai ir ar lankytojai iš tinklalapių gauna klaidų pranešimų. Šie slapukai nerenka informacijos, leidžiančios atpažinti svetainės lankytoją. Visa šių slapukų renkama informacija yra bendrojo pobūdžio, todėl anoniminė. Ji naudojama tik svetainės veiklai pagerinti.
10.7.3 Funkciniai slapukai: šie slapukai leidžia interneto svetainei įsiminti jūsų pasirinktus dalykus (tokius, kaip jūsų vardas, kalba ar regionas) ir pasiūlyti patobulintas, jums asmeniškai pritaikytas funkcijas. Šių slapukų renkamą informaciją galima padaryti anoniminę, be to, jie negali stebėti jūsų naršymo veiklos kitose interneto svetainėse.
10.7.4 Tiksliniai arba reklaminiai slapukai: šie slapukai naudojami tam, kad rodytų reklaminius skelbimus, kurie turėtų būti įdomūs būtent jums ir atitikti jūsų interesus. Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas matytumėte tik tam tikrą kartų skaičių ir kad padėtų matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.
10.7.5 „Google Analytics“ įrankį suteikia JAV įmonė „Google Inc.“, tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES-JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimus. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Apie tai galite paskaityti https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html.

 

11. Privatumo politikos pakeitimai

11.1 Mes galime retkarčiais atnaujinti šią privatumo politiką paskelbdami naują versiją savo interneto svetainėje. Kartkartėmis Jūs turėtumėte peržiūrėti šį puslapį, kad įsitikintumėte, jog esate patenkintas bet kokiais pasikeitimais.

 

12. Kaip su mumis susisiekti?

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į UAB „Orenus“ bet kuriuo Jums patogiu būdu:
a) raštu – el. paštu info@orenus.lt arba hello@orenus.lt;
b) žodžiu – telefonu nr. +370 681 177 11;
c) raštu arba atvykus adresu Didlaukio g. 65, LT-08300, Vilnius, Lietuva.