Pastatų ūkio administravimo ir priežiūros paslaugos

Pasirinkę mus savo namo ar verslo pastato administratoriumi, pažadame, kad atliksime visus reikiamus darbus, kurie būtini pastatų eksploatacijai.

Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas

Įmonei „Orenus“ patikėtas daugiabučių namų administravimas užtikrina tvarkingą daugiabučio gyvenamojo namo aplinką, inžinerinės įrangos funkcionavimą, saugumą bei efektyvų energetinių resursų naudojimą gyventojų kokybei pagerinti. Įmonė siūlo administruoti naujos ir senesnės statybos namus bei gamybos pastatus. Šią paslaugą gali rinktis įvairūs ūkio subjektai: gyventojai, susibūrę į bendrijas ir sudarę jungtinės veiklos sutartis ar jokių tarpusavio susitarimų neturintys gyventojai bei įmonės.

Daugiabučių gyvenamųjų namų techninė priežiūra (eksploatavimas)

Daugiabučių gyvenamųjų namų techninė priežiūra (eksploatavimas) – tai namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kitų konstrukcijų) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, derinimas, paruošimas šildymo sezonui.

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra

Atliekame nuolatinę šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą, hidraulinius išbandymus, sistemos plovimą, pastato šilumos punktų ir kitos inžinerinės įrangos parengimo žiemai, priežiūros konkursų organizavimą, remontą ir avarijų šalinimą bei kitus darbus. Nuolat vykdome šilumos suvartojimo rodmenų kontrolę.

Remonto darbų organizavimas

Organizuojame rangos konkursų darbus, sudarome sutartis su namų valdų ir komunalinių paslaugų tiekėjais, organizuojame paslaugų pirkimo konkursus, sudarome remonto ar rekonstrukcijos sutartis, vykdome remonto ar rekonstravimo darbus bei techninę priežiūrą. Atliekame privalomųjų namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir atnaujinimo darbų planavimą bei derinime su bendrojo naudojimo objektų valdytoju.

Patalpų ir teritorijos valymo darbai

Organizuojame vidaus patalpų, šaligatvių, takelių ar kitos dangos valymą, vejos priežiūrą, želdinimo darbus.

Gyventojų konsultavimas

Organizuojame būsto savininkų sprendimų priėmimą remonto ar rekonstravimo darbams vykdyti. Nagrinėjame gyventojų prašymus ir skundus. Konsultuojame mokesčių, šilumos, karšto vandens, teritorijos ir patalpų valymo klausimais. Pažymų, ataskaitų butų savininkams bei kitoms institucijoms rengimas ir išdavimas.

Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas


UAB „Orenus“ – daugiabučių gyvenamųjų namų, ūkinių pastatų administravimo ir techninės priežiūros paslaugų profesionalų komanda teikianti tik kokybiškas paslaugas už itin patrauklią kainą.

Pastatų ūkio administravimas

Įmonei „Orenus“ (UAB) patikėtas daugiabučių namų administravimas užtikrina tvarkingą daugiabučio gyvenamojo namo aplinką, inžinerinės įrangos funkcionavimą, saugumą bei efektyvų energetinių resursų naudojimą gyventojų kokybei pagerinti. Įmonė siūlo administruoti naujos ir senesnės statybos gyvenamuosius namus bei gamybos pastatus. Šią paslaugą gali rinktis įvairūs ūkio subjektai: gyventojai, susibūrę į bendrijas ir sudarę jungtinės veiklos sutartis ar jokių tarpusavio susitarimų neturintys gyventojai bei įmonės.

Privalumai:
1) orientuojamės į sąžiningą veiklą, skaidrią apskaitą bei į kokybiškas atliekamų darbų paslaugas. Sąžiningai, skaidriai, kokybiškai!
2) UAB „Orenus“ teikia pastatų ūkio, gyvenamųjų namų administravimo paslaugas už 0,01 Eur/m2.


Image

Daugiabučių gyvenamųjų namų techninė priežiūra (eksploatavimas)


UAB „Orenus“ teikia kokybiškas daugiabučių namų bei ūkio pastatų inžinerinių sistemų priežiūros paslaugas.

Į techninės priežiūros darbus įeina:

1) namo būklės nuolatinis stebėjimas – bendrųjų inžinerinių sistemų, bendrojo naudojimo patalpų ir gretimos aplinkos būklės apžiūra, atnaujinimo darbų planavimas;
2) nuotekų šalinimo sistemos priežiūra;
3) vandens tiekimo sistemų priežiūra;
4) elektros instaliacijos ir įrenginių, apšvietimo įrenginių priežiūra;
5) stogo ir lietaus nuotekų sistemos priežiūra;
6) laiptinių, holų, koridorių, rūsių, balkonų priežiūra;
7) pamatų, cokolio, sienų, balkonų laikančiųjų konstrukcijų priežiūra;
8) vėdinimo sistemos priežiūra;
9) gaisrinės saugos įrenginių, įeigos sistemų priežiūra.


Image

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra


UAB „Orenus“ įsipareigoja taupyti Jūsų lėšas skirtas šilumos ir elektros energijai, vykdant tinkamą priežiūrą ir diegiant tik efektyvias energiją taupančius sprendimus.

Į šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą įeina:

1) šildymo ir karšto vandens sistemos sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas;
2) šildymo sistemos praplovimas, hidraulinis išbandymas, paruošimas šildymo sezonui;
3) temperatūros reguliatorių priežiūra;
4) kontrolės ir matavimo prietaisų priežiūra ir patikra.


Image

Remonto darbų organizavimas


UAB „Orenus“ atlieka ir organizuoja visus reikalingus remonto darbus daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitų ūkinių pastatų objektuose.

Atliekame šiuos remonto darbus:

1) šildymo sistemose bei šalto, karšto vandentiekio ir karšto vandentiekio cirkuliacijos sistemose remonto darbus;
2) kanalizacijos sistemose remonto darbus;
3) elektros instaliacijos remonto darbus;
4) pamatų, sienų, vamzdynų, stogo dangos ir kitų pastato konstrukcinių elementų remonto darbus;
5) bendros paskirties patalpose – rūsių, laiptinių, balkonų remonto darbus.


Image

Patalpų ir teritorijos valymo darbai


UAB „Orenus“ nuosekliai užtikrina bendrųjų erdvių ir teritorijų švarą.

Į patalpų ir teritorijos priežiūros darbus įeina:

1) patalpų valymo ar priežiūros darbai;
2) teritorijų valymas rankiniu ir mechanizuotu būdu, sniego sustumdymas, pakrovimas, šiukšlių išvežimas;
3) vejų priežiūros ir žolės pjovimo darbai.


Image

Gyventojų konsultavimas


UAB „Orenus“ skaidriai ir sąžiningai vykdo rangovų atranką, kurių pasirinkimui lemiamą žodį taria patys gyventojai! Konsultuojame mokesčių, dokumentų pateikimo, šilumos, karšto vandens, teritorijos ir patalpų valymo klausimais.

Gyventojus konsultuojame ir organizuojame:

1) organizuojame būsto savininkų sprendimų priėmimą remonto ar rekonstravimo darbams vykdyti;
2) konsultuojame mokesčių, šilumos, karšto vandens, teritorijos ir patalpų valymo klausimais;
3) pažymų, ataskaitų butų savininkams bei kitoms institucijoms rengimas ir išdavimas;
4) sudarome sutartis su namų valdų ir komunalinių paslaugų tiekėjais, organizuojame paslaugų pirkimo konkursus.


Image
Žiūrėti mus žemėlapyje